Prima Pagina / Info Util / Lista serviciilor medicale nedecontate de casa de asigurari

Serviciile care nu sunt decontate din Fond, contravaloarea acestora fiind suportată de
asigurat, de unităţile care le solicită, de la bugetul de stat sau din alte surse, după caz, sunt următoarele:
a) serviciile medicale acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă şi sportive, asistenţa
medicală la locul de muncă, asistenţa medicală a sportivilor;
b) unele servicii medicale de înaltă performanţă, altele decât cele prevăzute în norme;
c) unele servicii de asistenţă stomatologică, altele decât cele prevăzute în norme;
d) serviciile hoteliere cu grad înalt de confort;
e) corecţiile estetice efectuate persoanelor cu vârsta peste 18 ani;
f) unele medicamente, materiale sanitare şi tipuri de transport, altele decât cele prevăzute în norme;
g) eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască
starea de sănătate a asiguraţilor;
h) fertilizarea în vitro;
i) transplantul de organe şi ţesuturi, cu excepţia grefelor prevăzute în norme, a serviciilor medicale
aferente stării posttransplant şi a cazurilor prevăzute în hotărârea Guvernului pentru aprobarea
programelor naţionale de sănătate în anul 2010;
j) asistenţa medicală la cerere, inclusiv pentru serviciile solicitate în vederea expertizei capacităţii de
muncă şi a încadrării şi reevaluării gradului de handicap;
k) contravaloarea unor materiale necesare corectării văzului şi auzului: baterii pentru aparatele
auditive, ochelari de vedere;
l) contribuţia personală din preţul medicamentelor, al unor servicii medicale şi al dispozitivelor
medicale;
m) serviciile medicale solicitate de asigurat;
n) unele proceduri de recuperare şi de fizioterapie, altele decât cele prevăzute în norme;
o) cheltuielile de personal aferente medicilor şi asistenţilor medicali, precum şi cheltuielile cu
medicamente şi materiale sanitare din unităţile medico-sociale;
p) serviciile acordate în cadrul secţiilor/clinicilor de boli profesionale şi cabinetelor de medicină a
muncii;
q) serviciile hoteliere solicitate de pacienţii ale căror afecţiuni se tratează în spitalizare de zi;
r) cheltuielile de personal pentru medici, farmacişti şi medici dentişti pe perioada rezidenţiatului;
s) serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning
familial din structura spitalului;
t) cheltuielile de personal pentru medicii şi personalul sanitar din unităţile sau secţiile de spital cu
profil de recuperare distrofici, recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copiii bolnavi de
HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii;
u) activităţile care prezintă un interes deosebit pentru realizarea strategiei de sănătate publică,
dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală şi staţionar de zi,
cabinete medicale de boli infecţioase din structura spitalelor;
v) cheltuielile aferente unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor din cadrul spitalelor cu
structuri de urgenţă aprobate potrivit dispoziţiilor legale, în condiţiile art. 93 alin. (5) din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Contribuţia personală prevăzută la alin. (1) lit. l) se stabileşte prin norme.

Dimensiune Font
Aplica Contrast