Prima Pagina / Informatii Publice / Declaratii avere si interese

Anul 2023

Numele Functia Dec. Avere Dec. Interese
Ing. Ec. GHEORGHE MIHAIL Manager DA DI
Ec. Oancea Catalin Constantin Director Economic DA DI
Dr. Maier Ioan Dorin Director Medical DA DI
Ing. Ignat Florin Cosmin Director Tehnic DA DI
As.med pr. Milea Ciprian Asistent Sef DA DI

Anul 2022

Numele Functia Dec. Avere Dec. Interese
Ing. Ec. GHEORGHE MIHAIL Manager 2022 2022
Ec. Oancea Catalin Constantin Director Economic 2022 2022
Dr. Maier Ioan Dorin Director Medical 2022 2022
Ing. Ignat Florin Cosmin Director Tehnic 2022 2022
As.med pr. Milea Ciprian Asistent Sef 2022 2022

Anul 2019/2020/2021

Numele Functia Dec. Avere Dec. Interese
Ing. Ec. GHEORGHE MIHAIL Manager 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Ec. Oancea Catalin Constantin Director Economic 2019 2020 2021 2019 2020 2021
dr. Maier Ioan Dorin Director Medical 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Puica Bogdan Director Tehnic 2020 2020
ing. Oprescu Ciprian Director Tehnic 2019 2019
As.med pr. Milea Ciprian Asistent Sef 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Necula Polixenia Asistent Sef 2019 2019

Anul 2018

Declaratii Avere

 

Declaratii Interese

 

Anul 2017

Declaratii Avere

 

Declaratii Interese

 

Anul 2016 – Declaratii Interese

Dimensiune Font
Aplica Contrast